Velmi obsáhlé znalecké vyjádření předního světového badatele léčivých látek konopí a endogenního kanabinoidního systému Olomoučana doc. RNDr. Lumíra Hanuše, Dr.Sc. z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě ze dne 13. 3. 2015 najdete ZDE Přednáška Lumíra Hanuše Pokroky a  nové trendy v léčbě konopím z konference Cannafest dne 7. 11. 2015 najdete ZDE(srovnej Hanušovu zahajovací přednášku  mezinárodního turné "Konopí je lék/Cannabis is The Cure 2009" ze dne 10. 10. 2009 v Edukativní konopné klinice v Praze v rámci Týdne pro duševní zdraví  a zahájení turné v České republice slavnostně Karnevalem Bořivojky s průvodem od Konopné apatyky královny koloběžky první zpět do Galerie Jaroslavy Moserové a Edukativní konopné kliniky na Světový den pro duševní zdraví, kterou najdete ZDE asrovnej potvrzení o úspěchu léčby nejen onkologických onemocnění, ale i diabetes a pozvánka Lumíra Hanuše na přednášku vedoucího výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a ředitele Edukativní konopné kliniky na konferenci Cannafest 2014 v přednášce Od konopí k endokanabinoidům, kterou najdete ZDE, srovnej též čestný doktorát Karlovy univerzity vedoucímu  výzkumu Hebrejské univerzity prof. Raphaelu Mechoulamovi potvrzujícímu teoreticky úspěch léčby diabetes a především fatálních komplikací diabetes kanabinoidy a dalšími látkami v konopí dne 4. 3. 2015 na Medical Cannabis Conference v Praze předaného za přítomnosti ministra zdravotnictví a prezidenta konference osobně rektorem a hlavním odborným vládním a parlamentním poradcem pro neoznámený předpis č. 50 / 2013 Sb. prof. MUDr. Tomášem Zimou, RsDr. , CSc. et. PhD., Univerzita K......, s právem licence titulu Rs et. EsDr. dle patentu Směrnice  98/34/ES a výkladu práva Společenství k článku 34 SFEU a výrobě konopných mastí, spray a čípků v Praze na Vltavě od 20.5.2004)  

Soudně znalecká vyjádření přednosty Ústavu soudního lékařství FN Olomouc a soudního znalce v oboru toxikologie doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. ze dne 24. 9. 2014 29. 4. 2013 najdete ZDE  Srovnávací analýzy obsahu účinné látky v konopí (sledovány kanabinoidy CBD, THC a CBN) Ústavem soudního lékařství FN Olomouc pro výzkum Cannabis is The Cure/Konopí je lék ze dne 27. 11. 2015  najdete ZDE    


  • Nominace olomouckých výzkumníků práva na léčbu a práva na výzkum konopí na Cenu města města Olomouce dne 28 . 3. 2013  - najdete ZDE 
  • Nominace zakladatelů výzkumu Konopí je lék odbornou společností Konopí je lék, o.s. na cenu Via Bona dne 27. 6. 2010 - najdete ZDE
  • Nominace vedoucího výzkumu Konopí je lék Vládním výborem pro  zdravotně postižené na cenu Vlády ČR dne 4. 12. 2009 za www.konopijelek.cz  - najdete ZDE 


Konopí a medicína - odborné tituly a studie (průřez 1950 - 2015 ) najdete na
http://cannabis-medicina.blogspot.com/

Soudně znalecký posudek potvrzený dne 10. 8. 2015 děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a potvrzení znalosti gymnaziálního studenta, že konopí není prekurzor a opravdu je (m.j. dle níže doložených studií Hanuše a Ondrymnožství účinných látek v konopí odlišné v květu, celé herbě, semenechsamčích a samičích odrůdách konopí nebo v kořeni a stonku a větvičkách, nebo v celé rostlině (profesor RNDr. Zdeněk Dvořák, Dr.Sc.)   najdete ZDE 

Odborná společnost Konopí je lék,z.s. v zastoupení předsedy správní rady  rektorovi Univerzity Palackého ze dne 8.10. podané na podatelně dne 10.10.2016  s protinávrhem žaloby univerzity  najdete ZDE 

Níže je uvedeno vyjádření  předsedy ˇÚstavního soudu Pavla Rychetského ke kárným podnětům místopředsedovi Ateliér ALF,z.s. Slavomilu Boudnému a dále zde najdete návrh první žaloby univerzity Palackého po 11.září 2016 - Najdete ZDE a protinávrh Ateliér ALF,zs, , Konopí je lék,z.s. a Art Language Factry,z.s. ze dne 10.10.2016 , což najdete ZDE