Tisková zpráva č. 33002754 dne 4.6.2019


Tisková zpráva 
absolventa 
č. 33002754 Na Univerzitě Palackého zase úřadují bolševici v plné síle“
Odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13.12.2018, č.j. 18 Cm 236/2016 -1662
I.

Dne 11.1.2019 byl odsouzenému doručen rozsudek nadepsaného soudu ze dne 13.12.2018, č.j. 18 Cm 236/2016-1662, kterým bylo rozhodnuto takto:

  1. Žalovaný je povinen zdržet se budoucího zasílání a šíření zpráv, jejichž obsahem budou nepravdivá a dehonestující tvrzení „Na Univerzitě Palackého zase úřadují bolševici v plné síle“, a to při verbální komunikace interpersonální, skupinové či masové vedené při osobním jednání či prostřednictvím elektronické pošty, internetových diskuzí, internetových blogů, tzv. sociálních sítí jako služby internetu, datových zpráv a prostřednictvím zpráv dopravovaných provozovatelem poštovních služeb, prostřednictvím SMS zpráv a tisku.

  1. Žalovaný je povinen zdržet se publikace zpráv obsahující nepravdivá a dehonestující tvrzení „Na Univerzitě Palackého zase úřadují bolševici v plné síle“ směřující vůči žalobkyni na jakýkoliv internetových stránkách.

  1. Žalovaný je povinen odstranit z webových stránek označených v rozsudku tvrzení obsahující výrok o tom, že „Na Univerzitě Palackého zase úřadují bolševici v plné síle“.

  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 7.678 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.


Žalovaný tímto podáním podává proti výše uvedenému rozsudku toto


o d v o l á n í

Stanoviska rektorů univerzity a další významná rozhodnutí

DARY HL. MĚSTA PRAHY V LETECH 2006 - 2010 NA PROVOZ A VYBUDOVÁNÍ EDUKATIVNÍ KONOPNÉ KLINIKY, ATELIÉR ALF, BOŘIVOJOVA 90, PRAHA  - ZDE

SMLOUVA MGR. DUŠANA DVOŘÁKA O SPOLUPRÁCI S UNIVERSITOU PALACKÉHO Z ROKU 1996 a 2003 (ZDE) 
A VYJÁDŘENÍ AUTORU SMLUVNÍCH STRAN
JOSEFA JAŘABA A DALŠÍCH Výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

➤ Neuznání žaloby ani zčásti, Protinávrh petitu k výzvě soudu ze dne 4.12.2017 č.j 18 Cm 236/2016-345 


Krajský soud v Brně dne 4.12.2017 č.j. 18 Cm 236/2016-345 doručené dne 7.12.2017 (Usnesení vedoucímu výzkumu Cannabis is The Cure Mgr. Dušan Dvořákovi o výzvě soudu žalovanému k vydání stanoviska k žalobě žalobce do 30 dnů, tzn. do 6.1.2018 NAJDETE ZDE).Rozhodnutí žalobního protinávrhu poškozené odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 10.10.2016 NAJDETE ZDE➤➤➤➤➤➤➤