Výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék)

➤ Neuznání žaloby ani zčásti, Protinávrh petitu k výzvě soudu ze dne 4.12.2017 č.j 18 Cm 236/2016-345 


Krajský soud v Brně dne 4.12.2017 č.j. 18 Cm 236/2016-345 doručené dne 7.12.2017 (Usnesení vedoucímu výzkumu Cannabis is The Cure Mgr. Dušan Dvořákovi o výzvě soudu žalovanému k vydání stanoviska k žalobě žalobce do 30 dnů, tzn. do 6.1.2018 NAJDETE ZDE).Rozhodnutí žalobního protinávrhu poškozené odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 10.10.2016 NAJDETE ZDE➤➤➤➤➤➤➤

Závěr smlouvy o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a pravidla Ceny Františka Palackého. Dušan Dvořák, absolvent Univerzity Palackého (1986, Mgr.) a řady dalších VŠ kurzů a postgraduálních mentálních cvičení v Evropě a Americe, č. absolventa UP č. 33002754, č. absolventa Open Royal Academy č. 00620112/774723261/2010-79855/NO

Cannabis Art and Science


Dokumentární filmy 

Art Language Factory,z.s. , Ateliéru ALF,z.s., Ganja Academy, České televize 
a dalších o zákulisí 
Cannabis Therapy 
s vedoucím výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), Olomoučanem a absolventem Univerzity Palackého Dušanem Dvořákem
najdete ZDE