Soudní znalci a odborné studie a literatura, nominace a ceny

 1. Dusan Dvorak from 14.7.1994 to  31.12.2016 

  1. Soudně znalecký posudek potvrzený dne 10. 8. 2015 děkanemPřírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a potvrzení znalosti gymnaziálního studenta, že konopí není prekurzor a opravdu je (m.j. dle níže doložených studií Hanuše a Ondry, viz níže) množství účinných látek v konopí odlišné v květu, celé herbě, semenech, samčích a samičích odrůdách konopí nebo v kořeni a stonku a větvičkách, nebo v celé rostlině (profesor RNDr. Zdeněk Dvořák, Dr.Sc.)   najdete ZDE 
    
 2. 2. Velmi obsáhlé znalecké vyjádření předního světového badatele léčivých látek konopí a endogenního kanabinoidního systému Olomoučana doc. RNDr. Lumíra Hanuše, Dr.Sc. z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě ze dne 13. 3. 2015 najdete ZDE Přednáška Lumíra Hanuše Pokroky a  nové trendy v léčběkonopím z konference Cannafest dne 7. 11. 2015 najdete ZDE(srovnej Hanušovu zahajovací přednášku  mezinárodního turné "Konopí je lék/Cannabis is The Cure 2009" ze dne 10. 10. 2009 v Edukativní konopné klinice v Praze v rámci Týdne pro duševní zdraví  a zahájení turné v České republice slavnostně Karnevalem Bořivojky s průvodem od Konopné apatyky královny koloběžky první zpět do Galerie Jaroslavy Moserové a Edukativní konopné kliniky na Světový den pro duševní zdraví, kterou najdete ZDE asrovnej potvrzení o úspěchu léčby nejen onkologických onemocnění, ale i diabetes a pozvánka Lumíra Hanuše na přednášku vedoucího výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure a ředitele Edukativní konopné kliniky na konferenci Cannafest 2014 v přednášce Od konopí k endokanabinoidům, kterou najdete ZDE, srovnej též čestný doktorát Karlovy univerzity vedoucímu  výzkumu Hebrejské univerzity prof. Raphaelu Mechoulamovi potvrzujícímu teoreticky úspěch léčby diabetes a především fatálních komplikací diabetes kanabinoidy a dalšími látkami v konopí dne 4. 3. 2015 na Medical Cannabis Conference v Praze předaného za přítomnosti ministra zdravotnictví a prezidenta konference osobně rektorem a hlavním odborným vládním a parlamentním poradcem pro neoznámený předpis č. 50 / 2013 Sb. prof. MUDr. Tomášem Zimou, RsDr. , CSc. et. PhD., Univerzita K......, s právem licence titulu Rs et. EsDr. dle patentu Směrnice  98/34/ES a výkladu práva Společenství k článku 34 SFEU a výrobě konopných mastí, spray a čípků v Praze na Vltavě od 20.5.2004)  
   
 3. 3. Soudně znalecká vyjádření přednosty Ústavu soudního lékařství FN Olomouc a soudního znalce v oboru toxikologie doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. ze dne 24. 9. 2014 29. 4. 2013 najdete ZDE Srovnávací analýzy obsahu účinné látky v konopí (sledovány kanabinoidy CBD, THC a CBN) Ústavem soudního lékařství FN Olomouc pro výzkum Cannabis is The Cure/Konopí je lék ze dne27. 11. 2015  najdete ZDE    


  • Nominace olomouckých výzkumníků práva na léčbu a práva na výzkum konopí na Cenu města města Olomouce dne 28 . 3. 2013  - najdete ZDE 
  • Nominanace zakladatelů výzkumu Konopí je lék odbornou společností Konopí je lék, o.s. na cenu Via Bona dne 27. 6. 2010 - najdete ZDE
  • Nominace vedoucího výzkumu Konopí je lék Vládnímvýborem pro  zdravotně postižené na cenu Vlády ČR dne4. 12. 2009 za www.konopijelek.cz  - najdete ZDE 


   Dne 25. ledna 2016, LOH
  "Konopí - je třeba si uvědomit, jak probíhá biogeneze v rostlině. 
  Všechny cannabinoidy jsou jako kyseliny, které dekarboxylují na neutrální cannabinoidy.  
  Základním kamenem je kyselina cannabigerolová 
  Z té třemi zcela nezávislými směry vznikají 
  ·         kyselina cannabidiolová, 
  ·         kyselina delta-9-tetrahydrocannabinolová a 
  ·         kyselina cannabichromenová. 
  Kyseliny jsou na sobě zcela nezávislé, žádným způsobem nepřechází jedna v druhou."