Závěr smlouvy o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a pravidla Ceny Františka Palackého. Dušan Dvořák, absolvent Univerzity Palackého (1986, Mgr.) a řady dalších VŠ kurzů a postgraduálních mentálních cvičení v Evropě a Americe, č. absolventa UP č. 33002754, č. absolventa Open Royal Academy č. 00620112/774723261/2010-79855/NO